முக்கிய வேண்டுகோள்

நமது தளத்திலிருக்கும் கட்டுரைகளை யாரும் ன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் மற்ற இணையத்தளங்களில் வெளியிடுபவர்கள் நமது இணையத் தளத்தின் பெயரினை குறிப்பிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். - அபூத் தைய்யார்.

Tuesday, July 19, 2011

பாவங்களை போக்கும் பராஅத் இரவு தொடர் : 2

இதை பெரிதாக படிக்க வேண்டுவோர், அந்த பகுதியில் கிளிக் செய்யவும். அதன் மூலம் பெரிதாக படிக்கலாம்.

வஸ்ஸலாம்

மதுரை நாபிஈ

0 comments: